Kontakt oss

Nedan finns våra viktigaste kontaktuppgifter.
Ring och fråga.

Försaljning - Mammuthus

Försaljning

Antti Suhonen

+358 40 753 5050,

---

OLOKOTOS DESIGNER - Mammuthus

OLOKOTOS DESIGNER

Byggnadens planerare, kompositören Ilmari Mäenpää, har redan genom den populära produktfamiljen Olokolo med lätta konstruktioner visat hur man kan möjliggöra norrskensturism genom arkitektur. Den är ett fönster mot oändligheten, på samma sätt som havets horisont är oändlig”, konstaterar Ilmari Mäenpää.

Ilmari tror att det snart blir möjligt för vem som helst att planera sitt eget drömhus med hjälp av färdiga moduler och bygga det på den tomt man älskar. Om förhållandena förändras kan Olokoto-huset alltid säljas vidare eller behändigt flyttas till en annan plats.

Ilmari Mäenpää
+358 40 5167065
---

ProCache: v313 Render date: 2020-07-13 02:28:59 Page render time: 0.0650s Total w/ProCache: 0.0869s